Адрес:

гр. София 1510 ж.к. Хаджи Димитър, бл. 11, вх. А, ап. 11

Телефон:

+359 887 953147

Електронна поща:

office@gatsbymetals.com