Категории Категории

Продуктови филтри Продуктови филтри

Диамантени дискове за рязане

Предимства

Kontinuierliche Performance-Steigerung

Постоянно увеличаване на ефективността

Научни изследвания, разработки и непрекъснати изпитвания са причината, диамантените инструменти на Клингспор да отчитат постоянно повишаване на производителността до 45 %.

Zuverlässige Segmentierung

Надеждно сегментиране

Благодарение на собственото производство, сърцевините и ръбовете на диамантените инструменти могат да бъдат съгласувани перфектно помежду си. Така винаги може да се гарантира максимална производителност за съответното планирано приложение.

Breites Anwendungsspektrum

Широк спектър на приложение

Диамантените продукти на Клингспор, предназначени за високо, ниско и подземно строителство, пътно строителство, изграждане на покриви и каменоделски услуги, са подходящи за всички минерални материали и могат да бъдат използвани на ръчни машини, циркуляри с плот, електрически фугорези и фугорези до 20 KW.

Drei Produktlinien

Три продуктови групи

Фирма Клингспор предлага три продуктови групи, съгласувани една с друга. Благодарение на това разполагаме с правилния диамантен инструмент за всеки потребител и за всяко приложение.

Höchste Sicherheitsstandards

Най-високите стандарти за безопасност

Също както и всички останали продукти на Клингспор, новите диамантени инструменти Клингспор също отговарят на строгите изисквания на oSa и гарантират спазването на Европейския стандарт за безопасност EN 13236.