Комбиниран Автоматичен Прекъсвач + Дефектнотокова защита (ДТЗ) 3+N, AMPARO, 6kA, крива C, 16A-40А, 30mA, тип A

№ 240932
Марка: Schrack Technik
Безплатна доставка в София над 100 лв.
216,18 лв. с ДДС
180.15 без ДДС
Код Номинален ток Ед.цена Наличност Количество
240932 16А 216,18 лв. 10
+
240940 20А 216,18 лв. 10
+
240950 25A 216,18 лв. 10
+
240964 32А 216,18 лв. 10
+
240980 40А 233,98 лв. 10
+
Сподели в

Миниатюрният автоматичен прекъсвач (МАП) е нулиращо устройство проектирано да предпазва електрическата верига от къси съединения и свръхтокове. Кривите на изключване на МАП (B, C, D, K and Z) дават информация за величината на тока на изключване на прекъсвача. Тока на изключване е минималният ток при който МАП ще изключи веригата моментално. Необходимо е тока на изключване да се задържи в продължение на поне 0.1s за да реагира МАП.

Дефектнотоковатa защита (ДТЗ) използва токов трансформатор, електромеханично реле и механизъм за отваряне на контактите, които респективно  откриват, сравняват откритият (индуцираният) ток с предварително зададена граница (т.н. праг на задействане на ДТЗ или чувствителност),  и когато токът на утечка е по-висок от прагът на задействане на ДТЗ, тя сработва (изключва) веригата с повреда. Важно е да се отбележи, че действието на тази система е независимо от захранващото напрежение.  

Технически Характеристики:

Нето широчина 71 mm
Нето височина 85 mm
Дълбочина 77 mm
Нето тегло 0.42kg
Разсейвана мощност 13.8W
Мин. околна температура -25°C
Макс. околна температура 60°C
Криви на изключване C
Номинален ток 16-40A
Полюси 3+N
Тип без закъснение
Тип А (чувствителност към импулсен постоянен ток)
Rated breaking capacity 6kA
Стандарт на продукта EN 61009
Опаковки 1 бр., 45 бр.

ДТЗ трябва да се монтира в дома, офиса и индустрията.

1. В домашни условия ако човек докосне тоководяща линия може през тялото му да преминат няколко десетки милиампера ток, които са твърде малко, за да доведат до сработването на автоматичните предпазители, защото те са настройват за токове от 10 до 35 или 50 А, но това ниво на тока (около 30 mA),  може да доведе до застрашаване здравето и живота на човека.  Следователно ДТЗ с чувствителност 30 mA ще защити хората от токов удар. За да стане ясно каква е разликата в порядъка на тези две числа, ще добавя че между 30 mA и 10 А разликата е точно 333 пъти.

2. При докосване на корпус, който поради повреда на електроуред е под напрежение, може да се получи опасен разряд през човешкото тяло към земя, затова от съществена важност е бързината на сработване на предпазителя. Ако времето на сработване на предпазителя при напрежение 220V е над 0.4 s, задължително е използването на дефектнотокова защита, която ще гарантира вашата безопасност, а и предпазителят ще реагира на много по-висока стойност на тока, така че при всички случаи използването на ДТЗ е необходимо.

3. При малки токове на утечка , когато има нарушена кабелна изолация, тока достига стойности от порядъка на 500 mA, за които e доказано, че могат да предизвикат пожар. Тези стойности на тока не могат да предизвикат изключване на предпазителя, затова е задължително използването на дефектнотокова защита с ток на сработване 300 mA за изключване на повреденият участък от веригата.

Крива на изключване клас B

МАП от клас B изключва веригата моментално когато тока протичащ през нея достигне 3 до 5 пъти номиналната стойност на тока, протичащ в електрическата верига. Тези МАП са подходящи за защита на кабели.

Крива на изключване клас C

МАП от клас C изключва веригата моментално когато тока протичащ през нея достигне 5 до 10 пъти номиналната стойност на тока, протичащ в електрическата верига. Тези МАП са подходящи за домашни условия, жилищни сгради и електромагнитни натоварвания със средни стартови токове.

Крива на изключване клас D

МАП от клас D изключва веригата моментално когато тока протичащ през нея е между 11 и 20 пъти номиналната стойност на тока, протичащ в електрическата верига. Тези МАП са подходящи за индуктивни и двигателни натоварвания с високи стартови токове.

Крива на изключване клас К

МАП от клас К изключва веригата моментално когато тока протичащ през нея е между 8 и 12 пъти номиналната стойност на тока, протичащ в електрическата верига. Тези МАП са подходящи за индуктивни и двигателни натоварвания с високи напорни токове.

Крива на изключване клас Z

МАП от клас Z изключва веригата моментално когато тока протичащ през нея е между 2 и 3 пъти номиналната стойност на тока, протичащ в електрическата верига. Тези МАП са много чуствителни на късо съединение и се използват за защита на високочуствителни полупроводникови устройства.

Крива на изключване клас А

МАП от клас А изключва веригата моментално когато тока протичащ през нея е между 2 и 3 пъти номиналната стойност на тока, протичащ в електрическата верига. Както при клас Z, тези МАП са много чуствителни на късо съединение и се използват за защита на високочуствителни полупроводникови устройства.

Код производител:
AK667816
Стандарт :
EN 61009 Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с интегрална защита срещу свръхток за битова и подобна употреба (АПЗОТС).