Диск за рязане Kronenflex® A 60 TZ Special плосък неръждаема стомана, стомана 25 бр.

№ 752003
Марка: Klingspor
Безплатна доставка в София над 100 лв.
81,00 лв. -22%
63,00 лв. с ДДС
52.50 без ДДС
Код Диаметър (mm) Дебелина (mm) Отвор (mm) Max обороти Ед.цена Наличност Количество
752003 115 1 22.23 13 300 63,00 лв. 10
+
752004 125 1 22.23 12 200 65,25 лв. 10
+
Сподели в

Предимства:

  • Без желязо, сяра и хлор
  • Бързо рязане
  • Минимално образуване на изпъкналости
  • Ниско термично натоварване

Kronenflex® Box

Климатичните влияния в първите седмици след производство обикновено намаляват производителността на дисковете за рязане. За да може потребителите ни оценят всички предимства на новоразработените ни продукти, те са в херметически затворена кутия Kronenflex®.

В сравнение с картонената опаковка, дисковете запазват качествата си по-дълго, което увеличава производителността им с до 40%.

Дисковете за рязане Klingspor Kronenflex® са много тънки бързорежещи дискове с минимално образуване на мустаци.

Тези дискове за рязане показват пълния си потенциал при обработка на тънкостенни материали и са познати със своите прецизни, точни и бързи разрези с минимално термично натоварване. Благодарение на отличните качества на дисковете за рязане тежестта на машината е достатъчна форма на работен натиск.

Дисковете за рязане Klingspor Kronenflex® са познати с високо ниво на безопасност, ефективност и производителност.

Дисковете за рязане Klingspor Kronenflex® с дебелина от 0.8 до 1 mm са много тънки бързорежещи дискове с минимално образуване на мустаци.
Тези дискове за рязане показват пълния си потенциал при обработка на тънкостенни материали и са познати със своите прецизни, точни и бързи разрези с минимално термично натоварване. Благодарение на отличните качества на дисковете за рязане тежестта на машината е достатъчна форма на работен натиск.
Дисковете за рязане Klingspor Kronenflex® с размери от 0.8 до 1 mm са познати с високо ниво на безопасност, ефективност и производителност.

Направете обоснован избор

Легенда на обозначенията 

1. Код EAN (EAN-13)
2. Пиктограми за безопасност
3. Максимална работна скорост
4. Каталожен номер на Клингспор
5. Информация за формата, твърдостта и свързващото вещество съгласно EN 12413
6. Размери в милиметри и цолове
7. Сфера на приложение (вижте системата от цветни кодове)

8. Информация за производителя
9. Ограничения при използване
10. Стандарт за безопасност (ЕN 12413)
11. Максимално допустими обороти
12. Пиктограми за безопасност
13. Продуктова група / модел
14. Клингспор, марка Kronenflex®

Класове на качество

Дисковете за рязане и шлайфане Kronenflex® се предлагат в три класа на производителност с шест цветови кода за бързо ориентиране в основните материали, за които се използват.

Продукти за универсално приложение, разработени с цел постигане на особено атрактивно съотношение цена/производителност

Оптимизирани продукти за различни сфери на приложение. Много добър срок на експлоатация и висока производителност при рязане.

Високопроизводителни продукти за специализирани приложения. Максимален срок на експлоатация и производителност при рязане в съответната сфера на приложение.

 

1. Етикет и обложка

Етикетът съдържа цялата съществена информация за продукта, за производителя и за правилната работа с абразивния инструмент

2. Комбинация
Зърното: Днес всички видове абразивни зърна се произвеждат по синтетичен път. Само синтетичните абразивни зърна гарантират постоянно високо качество по отношение на характеристиките на износване и рязане на дисковете.

Смоли и пълнежи: Други важни компоненти при производството на дискове за рязане и шлайфане са смолите (течни и твърди) и запълващите вещества. С помощта на тези компоненти характеристиките на дисковете, като например стабилност, производителност при рязане, твърдост и якост на разкъсване, могат да бъдат регулирани при производството и да бъдат адаптирани според специфичните случаи на приложение.

3. Метален пръстен
Предоставя информация за срока на годност
(срок на съхранение) на диска
4. Фибростъкло

Фибростъклото представлява подсилващ слой, който осигурява стабилност и по-голяма безопасност на диска. Броят и дебелината на слоевете от фибростъкло зависят от модела на диска и неговото предназначение. Колкото по-голямо е потенциалното странично натоварване на диска за рязане (например при свободно рязане то е по-голямо, отколкото при рязане със стационарна машина), толкова повече, съответно по-дебели слоеве фибростъкло трябва да съдържа дискът. При тънки дискове за рязане (0,8 мм до 1,0 мм) се използва особено тънко фибростъкло, за да се постигне възможно най-голям дял на абразивни частици между слоевете, въпреки малката дебелина на диска. Дисковете за шлайфане съдържат минимум 3 слоя фибростъкло.

Безопасност и съхранение

Тримесечие
V 01 Януари-март
V 04 Април-юни
V 07 Юли-септември
V 10 Октомври-декември

 

Трайността на дисковете за рязане и шлайфане се определя на първо място от съдържанието на влага в тях. Дисковете за рязане и шлайфане, които след като са били произведени, са били изложени на по-висока влажност, губят първоначалния си срок на годност. При правилно съхраняване срокът на живот почти не се променя през годините. Дисковете за рязане и шлайфане, изложени пряко на вода или водни пари, представляват сериозен риск за безопасността. Потребителят е длъжен да използва продукта съгласно инструкциите. По правни съображения това се отнася също и за срока на годност. Затова е в сила следният принцип: Дисковете за рязане и шлайфане принципно не трябва да се използват след изтичане на срока на годност!

Работете безопасно ...

... като сте внимателни и познавате опасностите

При употребата на дисковете за рязане и шлайфане избягвайте изброените по-долу опасности.

  • Контакт с въртящи се абразивни дискове
  • Счупване на абразивен диск
  • Отлагания на частици и шлифовъчен прах
  • Вибрации
  • Шум

... като използвате лични предпазни средства
Трябва да носите предпазни очила, ръкавици, антифони и противопрахова маска. При тежки условия на шлайфане поставете допълнително предпазна маска за лице, кожена престилка и предпазни обувки.

... като използвате предпазните капаци на машината
Предпазните капаци се доставят заедно с машината за шлайфане и не трябва да бъдат модифицирани или отстранявани. При работа с камбани за шлайфане, външната повърхност трябва да бъде напълно оградена. Освен това камбаните за шлайфане могат да бъдат използвани само в комбинация с подвижен предпазен капак, за да се компенсира износването на диска и да се ограничи до минимум оголването му.

... като правите визуален оглед и проверка на диска преди монтиране
Уверете се, че допустимите обороти на диска отговарят на оборотите на машината и не допускайте превишаване на максимално допустимите обороти. Проверете щателно дисковете за рязане и шлайфане за повреди. Ако забележите повреди, не използвайте продукта. Нашите дискове за рязане и шлайфане са обозначени със съответната пиктограма за безопасност.

... като работите правилно с дисковете
Обърнете внимание на правилното боравене с диска. При това трябва да се избягват повреди на монтажния отвор или на диска, причинени от удари, употреба на прекомерна сила или падане. Внимавайте за сигурното и правилно закрепване на дисковете и използвайте подходящия монтажен фланец. Винаги преди да започнете работа, оставяйте абразивния диск да работи най-малко 30 секунди с работна скорост. Спазвайте разпоредбите за безопасност на FEPA, както и Европейски стандарт 12413.

При дисковете за рязане или шлайфане важни параметри за постигане на оптимални резултати при работа са периферната скорост и натискът.

Оптималната скорост

Твърде ниска
Ако оборотите на използваната машина са твърде ниски, дисковете за рязане и шлайфане „играят“, което води до неравномерно износване на ръба на диска. При това - особено при рязане на материали с тънък напречен разрез, като метални листи или тел - абразивните зърна се откъсват от свързващото вещество и дискът се износва непропорционално бързо.

Оптимална
Дисковете за рязане и шлайфане на Клингспор са високопроизводителни продукти и са разработени така, че постигат най-добрите си резултати (измерени като съотношение между количеството отнет материал и износването на диска) в диапазона непосредствено под максимално допустимата периферна скорост. Затова по време на работа поддържайте постоянно високи обороти и ако е необходимо, изберете машина с по-голяма работна мощност.

Твърде висока
Максимално допустимите обороти и периферна скорост са посочени на етикета на всеки диск. В интерес на Вашата собствена безопасност не превишавайте тези стойности при шлайфане.

Правилният натиск

Важна предпоставка за задоволителни резултати при отрезно шлифоване е правилното дозиране на силата на натиска. Често допускана грешка е да се намалява силата на натиска и да се увеличава продължителността на рязане с цел да се щади диска. Ако това стане практика, се стига до прегряване на материала (синьо оцветяване); дискът за рязане се запушва и „изгаря“. Ето защо силата на натиска трябва да бъде подбрана така, че времето на рязане да бъде колкото е възможно по-кратко. Това важи особено при чувствителни към нагряване материали с по-големи напречни сечения.

Правилният ъгъл на подвеждане на диска при рязане

Дисковете за рязане могат да бъдат натоварвани само в радиална посока. Само така може да се избегне биене, огъване и в крайна сметка счупване на диска, особено при голяма сила на натиск. Разрязваният детайл трябва да бъде затегнат така, че дискът да не може да се плъзга встрани в материала на детайла. Освен това се препоръчва материалът да се затяга винаги възможно най-близо до мястото на рязане, за да не може да вибрира, трепти или да се отклонява встрани.

 

 

Правилната твърдост

...при дисковете за рязане
Като цяло при избора на правилния диск за рязане е в сила следното практическо правило: Колкото по-твърд е обработваният материал, толкова по-меко трябва да бъде свързващото вещество на използвания абразив. Причината: От решаващо значение за продължителността на експлоатация на един диск за рязане е дали повърхността на рязане на детайла се втвърдява или не. Силното загряване води до „застъкляване“ на диска и загуба на режещата му способност. В този случай трябва да се намали твърдостта на свързващото вещество и да се използва по-мек диск.

Правилното закрепване...

... за по-добро предаване на мощността
Дисковете за рязане и шлайфане се закрепват към машината с помощта на монтажни фланци. С помощта на тези затегателни елементи силата на задвижване се предава към диска. Ето защо, от съображения за безопасност, е изключително важно да не се използват повредени или неизползваеми фланци.

... и за по-голяма безопасност
Използването на монтажен фланец FL 76 гарантира по-голяма странична стабилност и следователно по-сигурно направляване на диска, по-специално при тънки дискове за рязане с плоска форма и с диаметри от 180 мм до 230 мм. При използването на монтажните фланци трябва да се спазват валидните разпоредби и стандарти. Опорната повърхност и диаметърът на монтажния фланец задължително трябва да съвпадат. Не се разрешава използване на монтажни фланци с различни диаметри.

 

Плоски и изпъкнали дискове за рязане

Дебелина 0.8 ÷ 4 mm

1. Монтажен фланец
2. Затегателна гайка

 

Код производител:
202400
Стандарт :
EN 12413:2020 Изисквания за безопасност на абразивни инструменти